شنوایی اطفال

 شنوایی نوزادان ، کودکان و اطفال

با توجه به اهمیت دستگاه شنوایی در یادگیری، برقراری ارتباط و رشد مهارت های شناختی از یک سو وشیوع ۲ تا ۴ مورد کم شنوایی/ناشنوایی در هر ۱۰۰۰ تولد، لذا سازمان های جهانی انجام تست غربالگری شنوایی را در نوزادان و شیرخواران به منظور تعیین و تایید کم شنوایی تا قبل از ۳ ماهگی و انجام اقدامات درمانی و توانبخشی لازمه تا قبل از ۶ ماهگی، اجباری دانسته اند. دستگاه شنوایی از قبل از تولد، کار خود را آغاز کرده و ارزیابی آن نیز امکان پذیر است.

شنوایی کودکان
شنوایی کودکان

غربالگری شنوایی نوزادان به معنای انجام آزمونی ساده و سریع توسط شنوایی شناس در زمان بدو تولد (تا حداکثر یک ماهگی) به منظور تایید سلامت یا بیان احتمال اختلال در دستگاه شنوایی است. در صورت رد شدن کودک در آزمون مجدد غربالگری شنوایی، کودک برای انجام آزمون های تکمیلی شنوایی باید به مراکز مجهزی همچون کلینیک های شنوایی و تعادل ایرانیان ارجاع گردد تا در صورت وجود کم شنوایی، نوع و میزان دقیق کاهش شنوایی تعیین گردیده و اقدامات لازم در اسرع وقت برای کودک صورت پذیرد.

از جمله اقدامات لازم می توان به ارجاع به متخصص گوش و حلق و بینی جهت انجام درمان های دارویی-جراحی، ارجاع به شنوایی شناس جهت بررسی لزوم استفاده از وسایل کمک شنوایی همچون سمعک، ارجاع جهت بررسی کاندیداتوری کاشت حلزون در مراکز مربوطه، آغاز برنامه های تربیت شنوایی و … اشاره کرد.

“غربالگری شنوایی بدوتولد نوزادان را جدی بگیرید"

در سالهای بعدی زندگی نیز کودکان در بدو ورود به دبستان و به صورت سالانه باید ارزیابی  های شنوایی رفتاری پایه را انجام دهند و در صورت هر نوع مشکلی، شنوایی شناسان، ارزیابی های تکمیلی رفتاری یا الکتروفیزیولوژیک را انجام داده و ارجاع به کلینیک های تعادل و  وزوز و اختلال پردازش شنوایی  نیز در صورت نیاز، انجام می پذیرد.

از جمله مهمترین آزمون های فیزیولوژیک و الکتروفیزیولوژیک شنوایی در نوزادان و کودکان، آزمون های با دقت بالا و بیخطری چون OAE و ABR, ASSR هستند که همگی در تخمین سطح شنوایی کودک کمک کننده می باشند. متخصصین و شنوایی شناسان بسته به سن مراجع و شرایط هر مورد، آزمون یا آزمون های مناسب را انجام داده و اطلاعات لازم را در اختیار والدین قرار می دهند.

آزمون OAE

گسیل های صوتی ̜ اصوات کم شدتی با دامنه حداقل ۲۰- تا حداکثر ۲۰ تا ۳۰ دسی بلSPL  هستند که از حرکت سلول های مویی منشا گرفته و با قرار دادن میکروفنی در مجرای گوش ثبت می شوند. این آزمون در دو حالت DPOAE و TEOAE  انجام می گیرد که به عملکرد حلزونی (فعالیت مکانیکی- الکتریکی سلولهای مویی در پاسخ به محرکات صوتی ) اشاره دارند.

ازمون oae
ازمون oae

این آزمون ها در شناسایی افراد با حساسیت شنوایی تن خاص ۲۰ تا ۲۵ دسی بل HL یا بهتر نسبت به کم شنوایی در حد ۳۵ دسی بل HL یا بهتر نسبت به کم شنوایی در حد ۳۵ دسی بل HL یا ضعیف تر موفق عمل می کند. کاربرد گسیل های صوتی در حیطه های غربالگری شنوایی نوزادان و کودکان ̜ تکمیل نتایج آزمون های رفتاری در افراد سخت آزمون ̜ تشخیص افتراقی کم شنوایی است. در نوروپاتی شنوایی ̜ گسیل های برانگیخته طبیعی بوده در حالی که استانه های رفتاری ̜ کم شنوایی در محدوده های مختلفی را نشان می دهد و ABR رفکس اکوستیک نیزغیر طبیعی است.

 

آزمون ABR

ABR   شامل چندین  قله است که در ۱۵ میلی ثانیه  اول پس از ارائه محرک ثبت می شود. این قله ها  نشان دهنده فعالیت هم زمان امواج میدان دور است که به دلیل  پاسخ های عناصر عصبی و انحراف ناگهانی فیبرهای عصب و راه های شنوایی ساقه مغز ایجاد می شود. مهم ترین عناصری که در این آزمون مورد بررسی قرار می گیرند دامنه و زمان نهفتگی قله  ها هستند و اختلال در هر یک از بخش های تولید کننده امواج منجر به غیر طبیعی شدن دامنه و نهفتگی می شود.

علت مقبولیت آزمون ABR در بین مجموعه آزمونهای الکتروفیزیولوژیک ̜ شباهت بسیار زیاد پاسخ ان در بین افراد مختلف است که امکان شناسایی راحت پاسخ در شرایط مختلف را ممکن می سازد. همچنین این پاسخ در از ثبات بالایی برخوردار است به طوری که از وضعیت فرد متاثر نمی گردد. این آزمون حتی با ظهور فن آوری MRI  از قدرت تشخیص ضایعات عصبی برخوردار است و از آن استفاده می شود. در شرایط بالینی ̜ ازABR  هم برای تخمین آستانه های شنوایی و هم ارزیابی نورواتولوژیک یعنی بررسی ضایعات احتمالی در طول عصب شنوایی و راههای شنوایی ساقه مغز استفاده می شود.بزرگ شدن تومورهای خارج ساقه مغز ̜ به راه های شنوایی ساقه مغز فشار وارد می کنند و سیستم  شنوایی را تحت تاثیر قرار می دهند. اگر عصب شنوایی آسیب دیده باشد ABR  در گوش همانطرفی دچار اختلال می شود ̜ تومورهای بزرگ زاویه پلی مخچه ای به دلیل فشار بر ساقه مغز و همچینین اسیب مغز نیز سبب غیر طبیعی شدن ABR  به صورت همانطرفی ̜
دگرگونی یا دو طرفی می شود. این آزمون در موارد دیگری مانند تشخیص ضایعات عروقی ساقه مغز از جمله خونریزی عروق خونی کاربرد دارد. در تشخیص افتراتی بیماران در حال کما نیز کاربرد دارد به این صورت که اگرعلت کما
̜توسیک یا متابولیک باشد مانند افزایش بیش از حد  مقدار دارو ̜ ABR تحت تاثیر قرار نمی گیرد اما به دلیل آسیب های ساختاری ̜ ABR  را متاثر می کند.ABR  در تعیین گسترش ضایعات مغزی ناشی از ضربه در نوزادانی که به دلیل  مشکلات بدو تولد دچار کمبود اکسیژن شده اند و نیز تعیین مرگ مغزی کاربرد دارد اما نتایج غیر طبیعی ABR  ̜ نوع پاتولوژی را مشخص نمی کند ̜ مثلا نمی توان گفت ضایعه تومور یا عروقی است. برای ارزیابی تکامل راه های شنوایی مرکزی نیز از ABR  استفاده می شود.محرک مورد استفاده معمولا کلیک است زیرا شکل امواج واضحی تولید می کند.در این موارد نتایج حساسیت شنوایی اهمیتی ندارد بنابراین تعیین آستانه موج V ضروری نیست و ABR  در شدت های dB HL 60-90 ارزیابی و پارامترهای مختلف آن بررسی می شوند. این آزمون را برای تخمین آستانه های شنوایی می توان از بدو تولد در نوزادان انجام و با پایش دوره ای آن در فواصل زمانی مناسب و در کنار دیگر آزمون های شنوایی، در مورد آستانه های شنوایی کودک یا دیگر گروه های سخت آزمون تصمیم گیری کرد.

 

آزمون ASSR

آزمون ASSR روش نوینی برای اندازه گیری الکتروفیزیولوژیک حساسیت شنوایی به ویژه در نوزادان و کودکان دچار کم شنوایی شدید و عمیق است.توسعه الگوریتم های آماری کشف این پاسخ ̜ نوید بخش افزایش کاربردهای بالینی بالقوه آن می باشد. از جمله مزیت های این آزمون ̜ تخمین فرکانس به فرکانس آستانه های شنوایی در هر گوش به طور مجزا است که می تواند در بین مجموعه آزمون های شنوایی شناسی کودکان نقش بسیار ارزنده ای را ایفا کند.

 به دلیل محدویت خروجی در هنگام ارائه محرکات گذرا مانند کلیک درعمل ̜ بالاترین میزان کم شنوایی قابل اندازه گیری توسط ABR درحدود ۸۰ تا ۸۵ دسی بل HL  میباشد ̜ در حالی که برای فیتینگ دقیق سمعک در نوزادان با کم شنوایی شدید و عمیق به استانه های شنوایی نیاز است و بنابراین ASSR  این محدودیت ABR  در ارزیابی شنوایی راجبران می کند. در این کودکان ̜ پاسخ ABR  قابل ثبت نیست و نمی توان فیتینگ صحیحی انجام داد اما معرفی ASSR موجب شده تابتوان آستانه های شنوایی در فرکانس های ادیومتریک را تا شدت ۱۲۰ دسی بل HL اندازه گیری نمود.

ارسال یک پیام