ارزیابی شنوایی کودکان

ارزیابی شنوایی اطفال و کودکان ازهنگام تولد باید آغاز شود. تمام اطفال به ویژه کودکانی که در معرض خطر هستند باید ارزیابی شوند زیرا در برخی اطفال  کم شنوایی با تاخیر شروع می شود.

از آن جا که کودکان رشد شناختی حرکتی حسی سریعی دارند و از آن جا که برخی کودکان دارای مشکلات رشدی چندگانه ای هستند انتخاب ابزارهای متناسب برای ارزیابی وضعیت رشد عصبی آنها بسیار حیاتی است.

هدف ارزیابی تشخیصی اولیه نوزادان و بچه های کوچک تایید یا رد کم شنوایی تعیین میزان و مشکل کم شنوایی و ارزیابی درست سیستم شنوایی است به علاوه ارزیابی جامع هر دو گوش ضروری است حتی اگر فقط یک گوش در غربالگری شنوایی اولیه ارجاع شده باشد .

ارزیابی شنوایی نوزادان و بچه های کوچک شامل یک تاریخچه گیری کامل، معاینه اتوسکوپی، آزمون های رفتاری فیزیولوژیکی و الکتروفیزیلوژیکی است که در این راستا باید وضعیت کودکان از نظر فیزیکی و سطح رشد و بلوغ عصبی را مد نظر قرار داد.

– تاریخچه گیری بخش مهمی از ارزیابی شنوایی اطفال است که اطلاعات فراوانی در زمینه عملکردهای فیزیکی-رشدی و رفتاری کودک فراهم می کند.

– اتوسکوپی (معاینه عمومی گوش خارجی و پرده صماخی) جهت دیدن تظاهرات برخی بیماری ها، بدشکلی ها، انسداد مجرای گوش (آترزی)، استنوزیس (تنگی مجرا)، جسم خارجی، سرومن یا دیگر دبری ها است.

– در آزمون های رفتاری (BOA)، فیزیولوژیک (OAE – تیمپانومتری) و الکتروفیزیولوژیک (ABR،ECOG،MLR،P300،N400)، رفلکس آکوستیک (AR)، ارزیابی هرگوش به صورت جداگانه اهمیت ویژه ای دارد زیرا کم شنوایی یک طرفه هم می تواند کودک را در معرض مشکلات رشدی/آموزشی قابل توجهی قرار دهد.

همچنین ارزیابی شنوایی اطفال می تواند به تشخیص به موقع، انتخاب و تجویز تقویت کننده ی مناسب برای کم شنوایی و پیگیری روند درمانی مناسب  کمک کند.

مجموعه تست های ارزیابی شنوایی اطفال در رده سنی تولد تا شش ماهگی شامل ارزیابی های فیزیولوژیک ABR (پاسخ شنوایی ساقه مغز) – ASSR (پاسخ پایدار برانگیخته شنوایی) به عنوان مکمل TEOAE ، ABR (گسیل های صوتی برانگیخته گذاری گوش) و ایمیتانس آکوستیک (تیمپانومتری و رفلکس آکوستیک) می باشد. مجموعه تست های ارزیابی شنوایی اطفال در رده سنی شش ماه و بالاتر نیز شامل ارزیابی های فیزیولوژیک و رفتاری می باشد. این آزمایشات به هیچ وجه برای کودک آزاردهنده یا خطرناک نیستند.

(OAE (DPOAE-TEOAE-SOAE

افتراق SNHL از NHL 

پیگیری بیماری های پیش رونده حلزونی

TYMPANOMETRY

نمایش حجم کانال گوش و فشار گوش میانی

ارزیابی های فیزیولوژیک

ABR (جهت بررسی حلزون گوش داخلی و مسیر عصب تا ساقه مغز)

ASSR (تخمین حساسیت شنوایی در یک فرکانس ویژه بدون دخالت بیمار)

AR (جهت اطلاع از گوش میانی – ساقه مغز – حلزون گوش داخلی)

MMN – N400 – P300 – MLR – ECOG

ارزیابی های الکتروفیزیولوژیک

BOA (CPA – TRA – VRA)

براساس مشاهده رفتار کودک در پاسخ به محرکات صوتی صورت می پذیرد.

ارزیابی های رفتاری

ارزیابی های دوره ای در ۳ ماهگی و ۶ ماهگی و ۹ ماهگی و پس از آن هرشش ماه یک بار باید انجام شود زیرا این زمان ها دوره تکامل زبان هستند.

ارسال یک پیام
error: Content is protected !!