عوارض کم شنوایی در کودکان

کم شنوایی تشخیص داده نشده در نوزادان و بچه های کوچک، فرصت مناسب برای یادگیری زبان، رشد درکی – اجتماعی و عاطفی را از کودکان سلب می کند. عوارض کم شنوایی در اطفال در کودکانی که کم شنوایی آن ها به موقع یعنی پیش از شش ماهگی تشخیص داده شده و مداخلات مناسب درمدت کوتاه یعنی ظرف ۲ ماه صورت گرفته است نسبت به کودکانی که کم شنوایی آن ها دیر تشخیص داده شده بسیار کمتر است.

تشخیص و مداخله کم شنوایی قبل از شش ماهگی سبب می شود کودکان ۲۰% – ۴۰% عملکرد بهتری در مهارت های تحصیلی و مربوط به مدرسه از جمله: خواندن – حساب – واژگان – طرز بیان – قابلیت فهم – سازگاری اجتماعی و رفتاری داشته باشند.

ارجاع کودکان کم شنوا یا مشکوک به کم شنوایی از برنامه های غربالگری شنوایی نوزادان یا از مطب پزشکان متخصص مربوطه (اطفال – اعصاب – گوش و حلق و بینی) می تواند در تشخیص و ارزیابی بهنگام کم شنوایی و پیشگیری از عوارض آن بسیار موثر باشد.

تشخیص به موقع کم شنوایی به دنبال ارزیابی به موقع می تواند از روی نوع برنامه ریزی آموزشی برای کودک و مشاوره به والدین موثر باشد و نیز می تواند عوارض کم شنوایی در اطفال را به حداقل برساند.

کاهش شنوایی در سنین کودکی تاثیرات شدیدی بر روی روند رشد کودک دارد. از جمله عوارض کاهش شنوایی می توان به موارد زیر اشاره کرد:

– تاخیر در رشد زبان و گفتار

– اختلالات تولیدی گفتار

– اختلال در روان بودن گفتار

– اختلال در صرف و نحو زبان

– اختلال در ارتباطات اجتماعی

– اختلال عاطفی – رفتاری

– اختلال در تفکر

– تاخیر رشد اجتماعی (که منجر به انزوا و کاهش اعتماد به نفس کودک می شود) – تاخیرفرهنگی

– اختلال در یادگیری و افت تحصیلی

– اختلال در خواندن و نوشتن

– اختلال در حافظه شنیداری -کلامی

– بروز ناتوانی های درکی – شنیداری

– کاهش ذخیره لغات

– اختلال در حافظه کاری – دیداری

بهره هوشی کلامی به طور معنا داری کمتر از بهره هوشی عملی است

مشکلات گفتاری مشکلات زبانی مشکلات اجتماعی مشکلات حافظه
تاخیر در رشد گفتار

اختلالات تولید گفتار

اختلالات در روان بودن گفتار

تاخیر رشد زبان

اختلال در صرف و نحو زبان

اختلال در خواندن و نوشتن

اختلال در ارتباط اجتماعی و دوست یابی

اختلال عاطفی – رفتاری

اختلال در رشد اجتماعی-فرهنگی

انزوا و کاهش اعتماد به نفس

اختلال در یادگیری و افت تحصیلی

کاهش ذخیره لغات

اختلال در حافظه شنیداری-کلامی

اختلال در حافظه کاری-دیداری

 

ارسال یک پیام
error: Content is protected !!