اختلال پردازش شنوایی یا به اصطلاح بدشنوایی، نمونه ویژه ای از اختلالات شنوایی است که علیرغم آستانه های شنوایی هنجار فرد در محیط های ساکت، افراد از مشکلاتی نظیر اختلال درک گفتار در محیط های شلوغ، مشکل در مکان یابی منابع صوتی، مشکل در پردازش زمانی اطلاعات حوزه شنوایی و … رنج می برند.

گاهی این کودکان به علت شنوایی ظاهرا طبیعی، به درستی شناسایی نشده و مشکلات تحصیلی آنها در مدرسه را به بیش فعالی و اختلال توجه و ضریب هوشی پایین کودک یا … نسبت می دهند.

لازم است والدین و مربیان، با علایم و نشانه های اختلالات پردازش شنوایی که شیوع بالایی دارد و به خوبی به تمرینات شنوایی مربوطه نیز پاسخ می دهد، آشنا شوند.

انجام ارزیابی های رفتاری (پردازش های زمانی- فرکانسی، پردازش های دوگوشی، بررسی های حافظه شنیداری و توجه شنیداری، ارزیابی های مکان یابی شنیداری و درک گفتار در حضور نویز) و الکتروفیزیولوژیک (Speech ABR, MLR, LLR,…) مخصوص شناسایی این اختلال در روند ارزیابی اختلالات پردازش شنوایی مرکزی (CAPD) در کودکان، بزرگسالان و سالمندان انجام می پذیرد و در کلینیک های ما، شیوه ها و برنامه های توانبخشی برای هر فرد طراحی و اجرا می گردد تا بهبود چشمگیر پردازش های شنوایی در افراد صورت گرفته و مشکلات آنها در وضعیت های شنیداری پرچالش، مرتفع گردد.

بعد از انجام ارزیابی های رفتاری در حوزه هایی چون درک گفتار در نویز، ارزیابی مشکلات مکان یابی شنیداری فرد، ارزیابی توانایی های شنوایی دایکوتیک و دو گوشی مراجع و بررسی پردازش های شنوایی زمانی در افراد، برنامه توانبخشی اختلالات پردازش شنوایی در حوزه های مرتبط، برای فرد طراحی و اجرا می گردد.

تعداد جلسات مورد نیاز، بسته به میزان اختلال افراد و سرعت پیشرفت هر مورد، از سوی شنوایی شناس مربوطه، تعیین و اجرا می گردد و حین و پس از اتمام دوره توانبخشی، ارزیابی های رفتاری، مجدد تکرار می شوند تا میزان عملکرد افراد، بعد از دریافت جلسات توانبخشی و سپری کردن دوره مربوطه، به دقت ارزیابی شده و تمرینات لازم برای اجرا در منزل نیز در اختیار فرد یا والدین کودک، قرار گیرد.

بالاترین شیوع این اختلال را در کودکان و به درجاتی در سالمندان شاهد هستیم.

ارسال یک پیام
error: Content is protected !!