کم شنوایی یک طرفه یا Unilateral Hearing loss) UHL) برای متخصصین کم شنوایی بیشتر از ۲۰ دسی بل در بیشتر از دو فرکانس بالای ۲۰۰۰ هرتز یا pure tone average) PTA) بالا تر از ۲۰ دسی بل در یک گوش تعریف شده است. به صورت عمومی به کاهش شنوایی ایجاد شده در یک گوش در صورتی که آستانه های شنوایی گوش دیگر طبیعی باشد کم شنوایی یک طرفه گفته می شود. عوامل متعددی می توانند باعث ایجاد کم شنوایی یک طرفه شوند که از جمله آن ها می توان به مننژیت، ضربه به سر یا تصادف، غیاب عصب شنوایی، تومور، اتوزکلوروزیس، آترزی، میکروشیا، انوشیا، منییر، اریون، قرار گیری در معرض نویز و سرخک اشاره کرد.

در مقاله ای که در سال ۲۰۱۹ توسط گروه (NAL (National acoustic laboratories صورت گرفت، اثرات کم شنوایی یک طرفه در زندگی افراد بزرگسال بررسی شد.

کم شنوایی یک طرفه ممکن است اکتسابی یا مادر زادی باشد. در مقاله ذکر شده ۳۲% افراد به طور مادر زادی کم شنوایی یک طرفه داشتند. تجربیات ناشی از کم شنوایی در دو گروهی که کم شنوایی شان اکتسابی یا مادر زادی بود متفاوت گزارش شده. افراد متولد شده با کم شنوایی یک طرفه، به خوبی از استراتژی ها شنیداری از جمله قرار گرفتن در محل مناسب برای گفتگو و لب خوانی استفاده می کردند و کم شنوایی اثر کمتری روی کیفیت زندگی آن ها گذاشته بود.

در مقابل گروهی که کم شنوایی شان اکتسابی بود اذعان داشتند که کم شنوایی اثر بیشتری بر کیفیت زندگی شان داشته است. اکثر آن ها در هنگام ایجاد کم شنوایی به صورت ناگهانی، دچار ترس و اضطراب بسیار شدید شده و به دنبال درمان رفته اند. همچنین مزیت های کاربردی شنوایی دو گوشی از جمله جهت یابی را از دست داده اند که منجر به تغییر سبک زندگی آن ها شده بود. در این گروه سمعک های CROS و وسیله های کمک شنوایی کاشتنی از جمله کاشت حلزون و سمعک های استخوانی کاشتنی استفاده شده بود.

اکثر افراد با کم شنوایی یک طرفه شکایتی ناشی از وجود وزوز در گوش آسیب دیده دارند که بعضی از آن ها وزوز را مهم ترین شکایت خود از کم شنوایی معرفی می کنند و بیان می کنند که وزوز از خود کم شنوایی غیر قابل تحمل تر است.

افراد مبتلا به کم شنوایی یک طرفه دشواری های متفاوت در شرایط مختلف داشتند که به طور کلی این شرایط به ۳ دسته کلی تقسیم می شود. تاثیرات عملکردی، روانی و اجتماعی-رفتاری.

۱- تاثیرات عملکردی

گوش دادن در محیط شلوغ و جهت یابی منبع صدا

گوش دادن در محیط های نویزی و شلوغ و جهت یابی ضعیف، تاثیرات شایع گزارش شده در کم شنوایی یک طرفه هستند. افراد حاضر در پژوهش ذکر شده بیشترین مشکل را در محیط های با صدای بلند و محیط هایی که چندین منبع صوتی در آن قرار داشت گزارش کردند. اکثر کیس ها اذعان داشتند که به خوبی منبع صدا و جهتی که صدا از آن سو می آید را نمی توانند پیدا کنند و به نظرشان همه صدا ها از سمت گوش بهترشان تولید می شود.

شکایات دیگری از جمله دشواری هنگام مکالمه در ماشین، ورزش کردن، گوش دادن به موزیک و انجام بازی های ویدئویی بیان شده است. بعضی افراد حاضر در این تحقیق بهتر خواب رفتن را به دلیل نویز زمینه کم تر هنگامی که گوش سالم را روی بالش قرار می دادند به عنوان نکته ای مثبت عنوان می کردند که به علت سخت تر بیدار شدن به همین علت خنثی می شود.

خستگی

شرکت کننده ها خستگی شنیداری را هنگام گوش دادن در محیط های شلوغ به دلیل نیاز بیشتر به توجه روی مکالمات را به عنوان یکی دیگر از شکایات خود مطرح کردند به صورتی که دیگر تحمل شنیدن افراد برایشان سخت می شود.

۲- تاثیرات روانی

ترس و اضطراب

شرکت کنندگان بیان می کردند که کم شنوایی تاثیرات قابل توجهی بر سلامت روان آن ها داشته است. ترس به دلایل مختلف از شایع ترین احساسات این افراد بود. از جمله دلایل این ترس عدم احساس امنیت بود به خصوص ترس به خطر افتادن سلامت افراد دور و اطراف آن ها که مبادا به دلیل کم شنوایی متوجه خطری که دیگری را تهدید می کند نشوند. از دیگر نگرانی های این افراد از دست دادن شنوایی در گوش سالم و مواجه شدن با پیامد های آن بود. بعضی از آن ها که کم شنوایی خود را مانعی برای ارتباط برقرار کردن با دیگران می دانستند نگرن طرد و تنها شدن به خصوص از جانب خانواده خود بودند. افراد دچار کم شنوایی یک طرفه مخصوصا ناگهانی حالتی از ترس را همراه خود داشتند.

شرکت کننده ها اضطراب را عامل اثر گذار دیگری بر سلامت روان خود بیان می کردند. این اضطراب اکثرا ناشی از قضاوت شدن توسط دیگران و ذهنیت ایجاد شده در آن ها بود. بعضی افراد بیان کردند که اضطراب آن ها ناشی از این است که دیگران فکر کنند فرد کم شنوا به آن ها بی توجهی می کند در حالی صدای آن ها را ممکن است نشنود. خود کم شنوایی و مشکل در جهت یابی عامل استرس زای دیگری برای شرکت کنندگان بود.

اعتماد به نفس و سختی در مواجهه های اجتماعی

بعضی از شرکت کنندگان درک درستی از کم شنوایی خود نداشتند و خود را مانعی در جمع ها می دانستند که همه چیز برای آن ها باید تکرار شود و این موضوع اعتماد به نفس آن ها را به شدت پایین می آورد. تاثیر کم شنوایی بر بسیاری از آن ها واضح بود به صورتی باعث افسردگی و قطع شدن ارتباط شان با دنیای اطراف شده بود. این افراد احساس انزوا را بیان می کردند که بخشی از آن ارادی و با کناره گرفتن از جمع ها و شرایط اجتماعی بود. بعضی از افراد کم شنوایی را عاملی دیدند که باعث تغییر شخصیت آن ها شده بود به عنوان مثال درون گرا شده بودند.

احساس نا امیدی به دلایل مختلف از جمله درخواست تکرار کردن از دیگران، توضیح مسئله کم شنوایی و نشنیدن از یک سمت برای دیگران و … از دیگر مشکلات مرتبط با روان شرکت کنندگان بود.

تاثیرات اجتماعی-رفتاری

کاهش مشارکت اجتماعی

بیشتر شرکت کنندگان بیان می کردند که در اجتماع به مشکل بر خورده و این امر باعث القای احساس قطع ارتباط با دنیای پیرامونشان شده است. در بعضی موارد افراد کم شنوا از اجتماع فاصله گرفته و نتیجه در منزوی شدن آن ها داشته است. علاوه بر این ها بعضی از شرکت کنندگان به علت مشکلات ناشی از کم شنوایی یک طرفه کمتر با افراد خانواده و همچنین دوستان و آشنایان ارتباط برقرار می کردند.

از دست دادن اطلاعات مهم

بنا بر اظهارات شرکت کنندگان، آن ها در دریافت نکات کلیدی و مهم مکالمات دچار مشکل بودند. حتی در سطوح کم اهمیت تر از قبیل شنیدن لطیفه نیز دشواری داشتند که اغلب منجر به درخواست تکرار مجدد کلام گوینده می شد و این امر احساس نا امیدی را در فرد کم شنوا بر می انگیخت و در بعضی موارد نیز نا امیدی دیگران را در پی داشت.

به عقیده کم شنوایان حاضر در این پژوهش اطلاعات عمومی جامعه نسبت به کم شنوایی یک طرفه پایین است و همین امر سبب احساس نا امیدی در کم شنوایان و اطرافیان آن ها می شود. کم شنوایان باور داشتند مخفی و بی نشانه بودن آسیب شنوایی عامل مهمی در درک و همدلی نکردن سایر مردم با آن ها بوده است.

احساس شرم در محیط کاری

یکی از موارد شایع در بین شرکت کنندگان، احساس شرم ناشی از قضاوت شدن به علت کم شنوایی شان توسط دیگران در محیط کارشان بود. این موضوع سبب تاثیر بر استفاده از کمک افزار های شنوایی در بین افراد کم شنوا شده بود به گونه ای که بعضی از آن ها در محیط کار از کمک افزار های کمک شنوایی استفاده نمی کردند تا مورد قضاوت دیگران قرار نگیرند و تا حد امکان سعی در پنهان کردن کم شنوایی خود داشتند.

استراتژی های تطبیقی

شرکت کنندگان انواع متعددی از استراتژی های تطبیقی را برای ارتباط برقرار کردن بهتر انجام می دادند. افراد با کم شنوایی یک طرفه مادرزادی در استفاده از این مکانیسم ها طبیعی تر و راحت برخورد می کردند. از جمله استراژی های استفاده شده برای ارتباط بر قرار کردن بهتر در محیط های شلوغ لب خوانی، زبان اشاره و استفاده بهینه از گوش سالم بود.

بعضی استراتژی های دیگر نیاز به عملکرد های فعال داشتند، از جمله رفتن به مکان ساکت تر برای درک گفتار بهتر و یا قرار گیری به صورتی که منبع صوتی به سمت گوش بهتر باشد.

شخصیت افراد عاملی تاثیر گذار در به کار گیری استراتژی ها بود، افراد برون گرا در فاش کردن کم شنوایی خود برای دیگران و همچنین در انجام عملکرد های فعالانه موفق تر بودند و نتیجتا در بهره گیری از استراتژی های تطبیقی نتایج بهتری نسبت به درون گرا ها ثبت کردند.

کمک افزار ها و تکنولوژی ها

گروه درمان نشده

جدول زیر دلایل اصلی عدم استفاده این گروه از کمک افزار های شنوایی را نشان می دهد.

حدود ۲۸% کمک افزار های شنوایی را برای خود مفید نمی دانستند که بیشترین درصد در این گروه بود. ۲۱% افراد اذعان داشتند که نیازی به استفاده از کمک افزار های شنوایی نداشته و در برقراری ارتباط مشکلی ندارند. دلایل دیگری همچون هزینه این کمک افزار ها، عدم تمایل به جراحی در سمعک های کاشتنی، عدم آگاهی از امکانات و گزینه های موجود، ترجیح صدای طبیعی در یک گوش سالم و عدم راحتی در استفاده از این کمک افزار ها در عدم استفاده این دسته از امکانات موجود تاثیر گذار بودند.

گروه درمان شده

جدول زیر کمک افزار های استفاده شده توسط این گروه و میزان رضایت آن ها را بیان می کند.

بنا به گفته های افرادی که از سمعک های کراس بهره برده بودند، نصفی از افراد از سمعک کراس و تکنولوژی به کار رفته در آن راضی بودند در حالی که بعضی نقطه نظرات منفی از جمله کارایی ناکافی این سمعک ها در محیط های شلوغ وجود داشت. اثر گذاری بر کیفیت صدای گوش سالم و کمک نکردن به جهت یابی از دیگر نا رضایتی های این افراد از سمعک های کراس بود.

نظرات کاربران سمعک های استخوانی کاشتنی محدوده ای از رضایت کامل تا نارضایتی را شامل می شد. مکالمه راحت تر در محیط های شلوغ، کمک به درمان وزوز و همچنین جهت یابی بهتر از نظرات مثبت کاربران سمعک های کاشتنی استخوانی بود.

بعضی نظرات در مورد استفاده از سمعک ها بسیار رضایت بخش بود به صورتی که افراد تمام زمان جز مواقع خواب از سمعک خود بهره می گرفتند.

از آن جایی که کاربران کاشت حلزون در این پژوهش دو نفر بودند، اطلاعات لازم در مورد اثرات کاشت حلزون در این نوع کم شنوایی در دسترس نیست. با این حال، افراد کاشت شده رضایت کامل از کاشت حلزون خود داشتند.

Adopted from hearingreview.com   

نظر خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

تگ های html مجاز به استفاده می باشند: <a href=""> <abbr> <acronym> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

ارسال یک پیام
error: Content is protected !!