کم شنوایی

عدم توانایی در شنیدن را ناشنوایی (کری) و کم شدن آن را کم شنوایی می گویند .

کم شنوایی

انواع کم شنوایی

انواع کم شنوایی از لحاظ نوع کم شنوایی یا محل آسیب در دستگاه شنوایی، قابل تقسیم به انواع کم شنوایی انتقالی و حسی-عصبی و آمیخته و اختلالات پردازشی شنیداری است.

کم شنوایی، بسته به محل آسیب دارای انواع مختلف و البته بسته به مقدار آن دارای میزان کم شنوایی های متفاوتی است که هر نوع و هر میزان کم شنوایی، نیاز به روش های درمانی و توانبخشی خاص خود دارد.

انواع کم شنوایی از لحاظ میزان آن، قابل تقسیم به انواع کم شنوایی از میزان خفیف و ملایم تا شدید و عمیق است که هر چه به پایان طیف نزدیک تر می شویم، مشکلات بیمار، شدیدتر و نیاز به انجام اقدامات درمانی و توانبخشی فوری تر و جدی تر می گردد. ارزیابی های شنوایی و ادیومتری می توانند انواع کم شنوایی را چه از نظر میزان و چه نوع آن مشخص کنند.

نوع کم شنوایی
علت کم شنوایی و محل آسیب
کم شنوایی انتقالی با آسیب به گوش خارجی، پرده گوش و گوش میانی
کم شنوایی حسی-عصبی با آسیب به حلزون شنوایی و اعصاب گوش داخلی
کم شنوایی آمیخته آسیب به هر دو منطقه مربوط به انواع انتقالی و حسی-عصبی
اختلال پردازش مرکز شنوایی آسیب به مراکز پردازش شنوایی در سطوح قشری و تحت قشری

میزان کم شنوایی

میزان کم شنوایی
علائم و نشانه های میزان کم شنوایی
کم شنوایی خفیف افزایش خفیف تا ملایم آستانه های شنوایی / توانایی شنیدن اصوات معمول در مکالمات روزمره / مشکل در شنیدن اصوات آرام و به ویژه در محیط های شلوغ / نیاز به ارزیابی های دوره ای شنوایی و استفاده از وسایل کمک شنیداری در صورت نیاز
کم شنوایی متوسط توانایی شنیدن اصوات بلند و بسیار بلند / مشکل در مکالمات روزمره و دریافت صداهای آرام و متوسط / نیاز به استفاده از سمعک
کم شنوایی شدید تنها اصوات بسیار بلند را می شنوند / در شنیدن سایر اصوات مشکل داشته و قادر به انجام مکالمات روزمره بدون استفاده از لب خوانی و … نمی باشند / نیاز به استفاده از سمعک های با قدرت بالا و وسایل کمک شنوایی بهبود دهنده ارتباط و استفاده راحت تر از تلویزیون و تلفن همراه و …
کم شنوایی عمیق تنها ارتعاشات و اصوات بسیار بلند و عموما بم را دریافت می کنند / نقص جدی در گوش داخلی و عصب گوش وجود دارد / اختلال جدی در شنیدن اصوات محیطی و مکالمات روزمره / نیاز قطعی به استفاده از سمعک های بسیار قوی پشت گوشی دارند.

ارسال یک پیام
error: Content is protected !!