شنوایی

شنیدن یا شنوایی یکی از احساسات پنج گانه است. این حس برای درک صدا از طریق گوش صورت می گیرد. کم شدن توانایی در شنیدن را کم شنوایی و  از دست دادن کامل شنوایی را ناشنوایی می گویند.

شنوایی چیست؟

پیش از آن که با کم شنوایی و انواع آن آشنا شویم باید اطلاعات کاملی پیرامون شنوایی طبیعی و مسیر دستگاه شنوایی در افراد طبیعی داشته باشیم. آنچه در نگاه اول از دستگاه پیچیده شنوایی دیده می شود، لاله گوش افراد است اما تنها وجود این بخش از دستگاه شنوایی باعث شنوایی طبیعی در افراد نمی گردد.

حس شنوایی که از اولین حواسی است که از اواخر دوران جنینی به کار افتاده و آخرین حسی است که در زمان مرگ از دست می رود، از پیچیده ترین حواس آدمی و بسیاری از حیوانات است که ارزش حفظ بقا و برقراری ارتباط در گونه های مختلف را مهیا می سازد. برای آن که ما اصوات محیطی و گفتار را بشنویم و درک کنیم، نیاز است صوت که چیزی جز جابجایی سلول های هوایی نیست، به گوش خارجی ما رسیده و توسط لاله گوش جمع آوری گردد. سپس این انرژی جمع آوری شده، تحویل پرده گوش و استخوانچه های گوش میانی می شود تا به میزان لازم تقویت شده و تحویل حلزون گوش در گوش داخلی شود. حلزون گوش یکی از مهمترین بخش های دستگاه شنوایی است که شامل سلول های مویی یا سلول های حساسه شنوایی است.

حلزون گوش و سلول مویی شنوایی چیست؟

آناتومی-گوش

ساختاری حلزونی شکل در گوش داخلی وجود دارد که حاوی سلول های بسیار حساس با عملکردی پیچیده در راستای تبدیل انرژی مکانیکی صوت دریافتی به پالس های عصبی تحریک کننده اعصاب شنوایی هستند. اصواتی که از گوش خارجی و میانی عبور کرده و به گوش داخلی می رسند، با برخورد به این سلول های مویی، باعث آغاز فعل و انفعالات شیمیایی و الکتریکی خاصی می شوند که در نهایت منجر به تبدیل ورودی مکانیکی به خروجی الکتریکی می گردد. این خروجی الکتریکی همان تحریک لازم برای اعصاب شنوایی است. حال اعصاب شنوایی قادر به انتقال این پیام صوتی به مغز و دستگاه شنیداری مرکزی هستند اما تا پیام به مناطق شنیداری مغز نرسد، درکی از شنوایی اصوات، رخ نمی دهد.

شنوایی و مغز:

ما با چشم هایمان نمی بینیم و با گوش هایمان نمی شنویم!

در واقع ما با مغزمان می بینیم و میشنویم و چشم و گوش، تنها مسیری برای انتقال تحریک و آماده سازی آن برای مغز هستند. در دستگاه شنوایی نیز پیام خروجی از سلول های مویی حلزون که تحویل عصب شنوایی شده اند، گام به گام از ساقه مغز و تالاموس عبور کرده، تحت پردازش های پیچیده قرار گرفته و نهایتا تحویل مغز شنیداری یعنی بخشی از کورتکس که مخصوص پردازش های شنوایی است، می گردد. حال قشر شنوایی است که با توجه به تجربیات شنیداری قبلی ما و پیام جدیدی که دریافت کرده است، پیام را تحلیل کرده و سپس پاسخ مناسب برای آن را انتخاب و از طریق ارتباط با دیگر بخش های حرکتی مغز، منجر به رخداد گفتار یا هر پاسخ حرکتی متناسبی می گردد.

در ادامه بخش های مختلف دستگاه شنوایی و ساختارها و عملکرد هر بخش مورد اشاره قرار گرفته است.

شنوایی شناسان به عنوان متخصصان حوزه شنوایی و تعادل، به ارزیابی کامل این مسیر از لاله گوش تا مغز شنوایی پرداخته و با شناسایی محل اختلال، راهکار درمانی یا توانبخشی لازم را از درمان دارویی تا تجویز سمعک یا کاشت حلزون شنیداری، پیشنهاد می کنند که این مراحل به دقت در کلینیک های شنوایی و تعادل ایرانیان زیر نظر کارشناسان این امر، انجام می پذیرد.

گوش خارجی
شامل لاله گوش و کانال گوش با وظیفه جمع آوری و انتقال صوت به گوش میانی و کمک به جهت یابی
گوش داخلی
شامل گیرنده های شنوایی (حلزون)،تعادل (دهلیز و مجاری نیم دایره ای) و عصب گوش
image
گوش میانی
شامل حفره گوش میانی، پرده و استخوانچه های گوش با وظیفه انتقال صوت از هوا (گوش خارجی) به مایع (گوش داخلی)
کورتکس شنوایی
شامل سلول ها و شبکه های عصبی با وظیفه پردازش و درک اطلاعات صوتی ارسال شده از گوش، مراکز شنوایی ساقه مغز و تالاموس
ارسال یک پیام
error: Content is protected !!